STEUN ONS
OVER ONS
ORGANISATIE
ORGANISATIE
STEUN DAS & BOOM
STICHTING DAS & BOOM
Stichting Das&Boom zet zich voor een gezonde dassenpopulatie in Nederland. Wij adviseren rond alle denkbare interacties tussen mens en das en vangen jonge en gewonde dassen op in ons opvangcentrum. Ook zorgen wij voor compensatiegebieden en aanplant van landschapselementen, die naast de das ook de biodiversiteit in brede zin ten goede komen.
DE DAS
De das is een markante verschijning, met zijn fraaie zwart/wit getekend kop. Door zijn levenswijze en sprookjesachtig voorkomen speelt de das vaak een rol in sprookjes, sages, fabels en kinderverhalen. Daarin speelt de das altijd een aardige lobbes, een trouwe vriend of een redder in nood. In werkelijkheid is het een niet al te slim, onaangepast dier.
BEREIKBAARHEID
Das&Boom is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar voor hulp en advies.

Klik op dit blok voor de bereikbaarheid buiten kantooruren voor dringende hulp bij hulpbehoevende dassen en acute burchtverstoringen.
VERKEER DOODSOORZAAK #1
In Nederland sneuvelt jaarlijks ca 1/5 van de dassenpopulatie in het verkeer. Op de gemiddelde dassenburcht wonen maar een paar dassen. Elke das die sneuvelt heeft dus een grote impact op de sociale structuur van die groep. Als een vruchtbaar vrouwtje sneuvelt kan het jaren duren voordat er weer jongen geboren worden op die burcht.
OPTIMAAL LEEFGEBIED
Voor een goede bescherming van de das is een optimaal leefgebied nodig, met landschapselementen als heggen, houtwallen of bosschages. Hiervan profiteren vele plant- en diersoorten waarvan de das mede afhankelijk is voor zijn voortbestaan. De das dient voor ons als paraplusoort om dergelijke maatregelen voor elkaar te krijgen.
POPULATIE ONDER DRUK
Dankzij een succesvolle herintroductie en betere bescherming is de dassenpopulatie hersteld. Nu wordt zijn voorbestaan weer bedreigd door drastische uitbreiding van dorpen, steden, bedrijventerreinen, het wegennet, de aanleg van golfbanen en zonneparken, toenemende droogte, verjaging en burchtvernielingen.
WORD DONATEUR!
Das & Boom strijdt al jaren voor de bescherming van de das en zijn leefgebied in Nederland. Das & Boom is daarvoor grotendeels afhankelijk van vrijwillige bijdrages.

Help ons in onze strijd door donateur te worden!
realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD