STEUN ONS
OVER ONS
ORGANISATIE
ORGANISATIE
STEUN DAS & BOOM

Das&Boom


Stichting Das&Boom

Sinds haar oprichting in 1981 zet Das&Boom zich in voor bedreigde diersoorten in Nederland. Middels planologische bescherming, het herintroduceren van dassen, het via de rechter afdwingen van het beschermen van leefgebieden en het adviseren van dassenvoorzieningen op plaatsen waar veel dassen sneuvelen is de dassenstand van 1200 in 1980 gestegen naar ca. 6000 dassen nu. Dankzij haar inspanningen is de das inmiddels niet meer bedreigd in haar voortbestaan. Toch heeft Das&Boom nog steeds de handen vol aan het beschermen van dassen. In Nederland kan de das zonder hulp van mensen niet overleven.

Ook andere bedreigde diersoorten kunnen rekenen op de inzet van Das&Boom. Aan het begin van deze eeuw heeft Das&Boom door haar inzet de korenwolf voor uitsterven weten te behoeden. Toen een paar jaar geleden draconische bezuinigingen op natuur dreigden, heeft Das&Boom als enige natuurbeschermingsorganisatie in Nederland de bescherming van bedreigde diersoorten als de hamster, de otter en het korhoen voor de rechter afgedwongen. Inzet is Nederland te houden aan de internationaal vastgelegde natuurbeschermingsverdragen. Deze verdragen, zoals de Habitatrichtlijnen en de Bern Conventie hebben tot doel de biodiversiteit te behouden voor ons nageslacht.

De Stichting Das&Boom zet zich in om in Nederland een gezonde dassenpopulatie te bereiken en behouden, middels het geven van adviezen inzake het beschermen en behouden van zijn leefmilieu en het opvangen en revalideren van hulpbehoevende dassen

De afdeling Advies van de stichting Das&Boom is een adviesbureau voor overheden, bedrijven, adviesbureau's en particulieren rond alle denkbare interacties tussen mens en das. Daarnaast verricht de stichting onderzoek en beheert ze een actuele database van alle dassenburchten, -slachtoffers en -voorzieningen.

De afdeling Opvang van de stichting Das&Boom vangt verkeersslachttoffers en verweesde jonge dassen op in het opvangcentrum in Beek-Ubbergen. Gerevalideerde dieren worden uitgezet op geschikte locaties in de natuur.

Das&Boom maakt deel uit van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.


realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD