STEUN ONS
OVER ONS
ORGANISATIE
ORGANISATIE
STEUN DAS & BOOM

Das&Boom bedankt


Sitewise Webmedia voor het belangeloos bouwen en hosten van deze website.

KoosZon plaatst zowel zonnepanelen op platte als op schuine daken. Milieuvriendelijk, dus niet in weilanden, dat is het foerageergebied van de das. Een natuurlijke partner dus van Das&Boom, die zij steunen met 5% van de winst.

Moonsenses fotografie voor haar inzet voor Das&Boom in de vorm van webdesign en grafische vormgeving.

Roel Seidell Illustraties voor prachtige illustraties, o.a op onze website.

Perfect Groep, media & marketing support voor een royale kerstdonatie.

En natuurlijk alle vrijwilligers van DasBoom voor hun omvermoeibare inzet voor de dassen in het opvangcentrum.

© Roel Seidell


realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD